Palić, Derviš


 

 

Bošnjački did

 

Rat mu rod
Uzeo
Godina hod

Bošnjački did
Na pučini vremena
Sam

Na sedždi

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net