Osmanović, Hanifa


 

 

79. Pustinjska ruža

 

Moju Pustinjsku ružu
oteše dušmani osmog aprila '92.
na obali Drine u Zvorniku.
Desetog maja dvijehiljadite
u Domu Armije u Sarajevu
bijah sretna.
Pokloniše mi drugu prijatelji.
Stegoh srce ne zaplakah. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net