Osmanović, Hanifa


 

 

59. Suđeno da ti se vraćamo

 

Drino drinava
rijeko krvava.
Podjednako si prala
i sojkoviće i ugursuzoviće.
Nama suđeno da te poslije
svakog bola
više volimo
i tebi vraćamo. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net