Osmanović, Hanifa


 

 

4. Sjećanje

 

Obuze me sjeta
na miris Drine u akšame.
Otvorenih očiju
sanjam moju mahalu
usnulu na mjesečini.
Kreket žaba
jezero mirno ko ogledalo.
Umjesto žice na sazu i tamburi
odjekuje skamenjena bol
u meni. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net