Osmanović, Hanifa


 

 

43. Splavari

 

Dok Drina splavi splave
grah se kuha u bakraču
okačenom o verige.
Dumendžija prednji zadnji
nervira se što na kamen
splav njegov nasuka se.
Nas malehne skoro što smo
naučili govoriti
poređaše na obali
da vičemo:
Kukuriku!
A spalavari kada čuju
kukuriku
uvrijede se
pa nastane psovka vika.
Mi malehni uplašeni postiđeni
pobjegnemo sa obale.
Nikada više
kukuriku.
Spav se njiše
klizi dalje od riječica
Pive, Tare sve do Save.
Teče Drina nosi splave i splavare.
Pedesete elektranom
plahu Drinu ukrotiše
nesta splava i splavara
nesta drevne romantike.
Ako Allah meni dade
da preživim ratne dane
i da stignem na obalu
Drine plahe krivudave
iako sam sada stara
povikaću iz sveg glasa:
Kukuriku!
Mada splava i splavara
ko i nekad mi jarana
biti neće. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net