Osmanović, Hanifa


 

 

36. Sanjar

 

U djetinjstvu išao si na Kula Grad
dugim štapom dodirnuti nebo.
Kada si odrastao želio si
da na tvojim rukama
sanjari najsjanija zvijezda.
Štapom nebo ne dokuči
na rukama najsjanija zvijezda
ne sanjari. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net