Osmanović, Hanifa


 

 

26. Žeđ

 

Hoću da pijem.
Da pijem Drinu.
Žedna sam.
Ne date
vi zluradi
i u duši smradni.
Ne molim
samo hoću.
Al' doći ću do Drine
kadli-tadli
i žeđ utoliti. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net