Osmanović, Hanifa


 

 

94. Čovjek

 

U prsima k'o prostrana Sahara
duša ispisana knjiga nepročitana.
Zapuha snažan vjetar
prevrće listove, kida.
Ostade zadnji
na nijma Svemogući
ispisa da sam čovjek.
Meni običnom smrtniku
podari razum i snagu
da prazninu između
prvog i zadnjeg lista
popunim čovječnošću. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net