Osmanović, Hanifa


 

 

92. Molitva II

 

Ovdje su naša vjekovna ognjišta.
Zemlja, kameni prah, vječna kuća
naših predaka.
O, Svemogući, ako naše
ne daju da bude naše!
Ustalasaj nebesa,
zatresi zemlju, pa kad
naše ne može biti naše
nek ne bude ni njihovo. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net