Osmanović, Hanifa


 

 

80. Sutra

 

Kad god je sretnem
pomislim:
O, Allahu da li će
poslije svega reći.
Da za nju sutra
počinje život. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net