Osmanović, Hanifa


 

 

78. Hu-hu

 

Dobri ljudi su
Allahovi kalemi
na divljem voću.
Bez klonuća i predaha
u duši narasla ljubav
kao gruda snijega
otisnuta niz strminu.
Hu-hu da izdržim
i budem u Tvojoj milosti
Alla-huu. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net