Osmanović, Hanifa


 

 

62. Saburi

 

Saburi!
Njime je dženet pokriven,
rekoše moji stari.
Dodajem:
načini saburli osmijeh
da ti zube vide
zluradi i duhom
jadni. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net