Osmanović, Hanifa


 

 

61. Reci

 

Reci!
Da li ima
ljepše ime ili pjesma
na ovom svijetu
od Allaha? 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net