Osmanović, Hanifa


 

 

60. Prkos

 

Bol sobom nositi
a namli hoditi.
Nikom ne reći
jer samo Allah zna
koliko duša boli.
Bolni pečati
što život po duši poudara
na zadnjem putovanju
u saburu zamiruhiše dženetom.
Iz mrtvog oka
poteče suza radosti. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net