Osmanović, Hanifa


 

 

34. Svjedoci

 

Allah i vrijeme svjedoci moji.
Ništa se ne izmjeni.
Otvorene oči iščekuju svitanje.
Sjaje kao da sumrak ne gledaše
a bilo je.
U vrijeme bezumlja
ničeg sem bola.
Neka, bolno se duže
od sreće pamti
i vidi koliko si budan i razuman.
Samo Allah ne zaboravlja
molim Ga da ne zaboravimo
i mi. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net