Osmanović, Hanifa


 

 

27. Samo duša

 

Sve sem časti i razuma
pokrali.
Ostala duša saburna
pokrivena čaršafom ljudske kože.
Sem smrti sve varke
i nezagarantovano.
Dug je život
ma koliko kratko trajao
ako prođe u nevolji.
Plakati možeš.
Ne!
Niko ti nece reci...
Plima iz mora izbaci suze.
Nadam se.
Ispružih dlan da sačekam radost.
Hvala Svemogući
zbog dara sabura
da sve podnesem
do smrti. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net