Osmanović, Hanifa


 

 

1. Kazna il' suđeno

 

Uzalud nevine suze mole
a ništa teže od njih.
Silom u njenoj utrobi
zločesti sjeme posijaše.
Obremeniše i rodiše.
Da li je to usud
il' sudbina Svemogući?
Zločesto sjeme u nevinom
tjelu da oplemeniš
il' nas kazniš?
Ne razumijem!
Običan sam smrtnik. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net