Osmanović, Hanifa


 

 

12. Vječnost

 

I cvijet pogne glavu
živeći u korovu.
A teško je biti
i ostati cvijet.
Polomiše ga.
Allah polomljen cvijet
pretvori u zemlju i kam'
pa ostade vječan. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net