Osmanović, Hanifa


 

 

89. Koga pitati

 

Jačinu bola izmjerih
kantarom duše.
Količinu isplakanih suza
trepavičinim kantarom.
Od koga da tražim oprost
za život koji ne bijaše.
Samo bajka u snovima
o životu. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net