Osmanović, Hanifa


 

 

74. Recite istinu

 

Nisam maksum da mi obećavaš šarenu lažu.
Hiljadugodišnja starica mudra
što između redova čita.
Raznih zuluma i dermana
preko grbače prevalila
i uspravna ostala.
Dlanove samo prema Allahu
pružam i sklapam
da se rode Zmajevići od Bosne.
Ne daj me mladosti.
O, da li će ikada zahučati Miljacka
kao onog dana, kad u tamnici
ubiše Mustafu, Kemala, Aliju, Omera?
Dođoše Čudaci sa svih strana
da se u Bosni napapaju
i nas ispreskakaju. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net