Osmanović, Hanifa


 

 

9. Razmislite

 

Mnogi se toliko uprljaše
da će ih samo Drina
oprati moći.
Kapu na koljeno
prst na čelo
pa razmislite! 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net