Osmanović, Hanifa


 

 

98. Kamena slika

 

Vaš kamen sa srca
poklonite meni.
Poredaću ga kao i svoj
na drvo
i bol pretvoriti u ljepotu. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net