Osmanović, Hanifa


 

 

95. Dva neuspjeha

 

Drvo mog života
ima moja dva neuspjeha.
Moje rađanje i umiranje
jer ja to nisam određivala!
 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net