Osmanović, Hanifa


 

 

85. Neopažena

 

Uvijek je govorila
kako se svega napunilo
u njena prsa.
Niko nije obraćao pažnju
jer joj prsa ne bijahu
razgolićena. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net