Osmanović, Hanifa


 

 

77. Srčani pupoljak

 

Moja je avlija
velika prostrana
sa alamet mirisnog cvijeća
bez ijednog mog srčanog
pupoljka
koji bi stasao u cvijet. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net