Osmanović, Hanifa


 

 

75. Nahrnulo psinje

 

Nahrnulo psinje
da raskomada raskomadano
poždere požderano
kamenje okamenjeno.
Umjesto vriska
odjekne skamenjeni bol u Bosni.
Nahrnulo psinje. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net