Osmanović, Hanifa


 

 

68. Ne pitaj

 

Kad neko žurno ide,
znaj da ide nekom cilju.
Samo zaljubljeni idu polahko
i oni što usput razmišljaju
šta da rade. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net