Osmanović, Hanifa


 

 

56. Zloba

 

Čuje se smijeh
ništa smiješno
niti novo.
Zlobni ismijavaju
poštena čovjeka. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net