Osmanović, Hanifa


 

 

41. Grijeh

 

Grijeh je u nečijem bolu
započinjati igru i smijeh.
Na onoj poljani, dolu i šumi
pale su žrtve
dok su drugi mrtvu pijani
aplaudirali glupostima. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net