Osmanović, Hanifa


 

 

40. Nostalgija

 

Otputova moj jaran.
Na ahiret preseli čovjek.
Ostade svijet siromašniji
za jedno ljudstvo. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net