Osmanović, Hanifa


 

 

39. Kušnja

 

Koju lijepu reč želiš?
Reci!
Gledajući i slušajući grozote
sve lijepo zaboravih.
Ne poginji glavu
iako živiš u korovu. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net