Osmanović, Hanifa


 

 

24. Pouka

 

Mnogi mjere svoju težinu.
Bolje bi bilo
da mjere težinu
svojih riječi. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net