Osmanović, Hanifa


 

 

23. Pitam

 

Za ljubav
ne postoje srca dva.
Jednim da voliš
drugim da mrziš.
Odakle je mržnja?
Oličenje prostaka.
Voliš spontano
mrziš razumno. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net