Osmanović, Hanifa


 

 

11. Paukova mreža

 

Najmanji dašak
zamreška paukovu mrežu.
Pučina pada
bez pauka i žrtve.
Rana bezdana
naviru sjećanja.
Nerazgovjetni glasovi
ispružene ruke
otvorene oči.
Svjetlucnu na mjesečini
srebreno niti.
Ni pauka ni žrtve.
Isto -
il' bio ispred il' iza mreže
ostala neoplakana, nepreboljena
bezdana rana duboka. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net