Osmanović, Hanifa


 

 

10. Mjesto na nebu

 

Kazaljka na sahatu
otkucavajući sekunde.
Podrhtava,
poput duše pri govoru
Sa mojih usana nesta
smijeh.
Umro je čovjek.
Svoje mjesto nađe na nebu. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net