Osmanović, Hanifa


 

 

90. Nadljudski

 

Uzalud čekanje za ovaj dunjah
bio si beživotan.
Da si me vidio
razbolio bi se od požude.
Da si me čuo u tebi bi se
rasplamsala strast
čistopošteni su samo meleci
u dženetu.
Valjda zbog mog ovozemaljskog
života srešćemo se tamo.
Inšalah.
Gledaćeš me bez požude,
slušati bez strasti.
Nećeš me ni prstom dotaknuti
a voljećeš me tebi dolično
nadljudski. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net