Osmanović, Hanifa


 

 

87. Šta je

 

Šta je to
što me je vuklo naprijed?
Da li žeđ za životom
ili smrti u snovima o
dženetu?
Preživjelo se.
Ničega sem časti i razuma.
Počinjem sve ispočetka.
Ne znam da li je to bila
žeđ za životom ili smrću
u snovima o dženetu.
Preživio se ratni džehenem
da se džehenemuje. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net