Osmanović, Hanifa


 

 

86. Kad bi

 

Kad bi stabla u jesen plakala
što im umire lišće
butum svijeta bilo bi more.
Oči majke Srebrenice
kada bi zaplakale u jednom danu
cijelom Bosnom
bi tekla Drina.
Neka Drine kolika jeste
njoj ćemo se ponovo vratiti. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net