Osmanović, Hanifa


 

 

7. Prkos

 

Na svilenoj bijeloj
niti mladosti
nanizane biserne suze
tuge i radosti.
Iz prkosa ne bješe mu
poklonjena najljepša noć
od svih noći.
Ostaše na svilenoj
bjeloj niti
nanizane suze
prkosne mladosti.



 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net