Osmanović, Hanifa


 

 

76. Život prošao u čekanju

 

Život prošao u čekanju
da se dogodi
da se dogodi život.
Šta hoćeš sad
kad više ne mogu obremeniti?
A naše zlatne jabuke
bi u Bosni beharale
i za Bosnu mirom miruhile.
Odlazi da te ne gledam
da me ostatak života
manje boli. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net