Osmanović, Hanifa


 

 

66. Zgasle sjene

 

Tumara kroz život
K'o slijep u prostoru.
Septembra zgasle sjene
umrle oči njene.
Život gledale očima tvojim
to da živi duže od tebe.
Vječni izvori suza
od tuge presahli.
Ne vidi svitanje
niti raskoš boja
umirućeg dana.
Pamti septembar
kad su zgasle sjene
i umrle oči njene. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net