Osmanović, Hanifa


 

 

49. Nostalgija

 

Poslije mnogo godina
otvorih prostor
u kome zaključah
svoju bol.
Gle!
Čudo, čudesno.
Bol pretvoren u prekrasni cvijet.
Dođi!
Uzmi me.
Saburom tvojim postadoh miruh.
Eh, moj bolu,
ti si davno poklonjen meni.
Sad je kasno
kasno za sve. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net