Osmanović, Hanifa


 

 

48. Ostali u pustinji

 

Nama suđeno čekanje.
Ništa se ne dogodi.
Pupoljci tvoje duše
u svitanje da stasaju
u đule za mene.
Pronađeš izvor u pustinji
i šćućuren čekaš
da dođem i žeđ utolim.
Suze u tišini učiniš morem
prekrasne obale.
Kojom bi trčali kao djeca
dok vjetar češlja kosu
umjesto naših ruku.
U hladnoći da me griješ
toplinom svoje krvi.
Ne napuštaš čemu pripadaš
nemaš što nije suđeno.
Ostali sa željama
svako u svojoj pustinji. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net