Osmanović, Hanifa


 

 

45. Susret

 

Susret na kiši
ne poželje biti
Barabara Preverova
Isidora Jesenjinova
Neosedlana kobila Lorkina
niti Lara Živagova.
Ne reče mi ti
jer joj ne bješe sličan. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net