Osmanović, Hanifa


 

 

3. Kraj

 

Zatvoren životni krug.
U šaci zarobljen smijeh.
Ispružen dlan,
osmijeh u bolu postao kam.
Ponovni bol kam pretvori u prah.
Puhnu vjetar odnese sve.
Ostade u bolu
prazna stagnuta pest. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net