Osmanović, Hanifa


 

 

37. Ne pričaj

 

Ne pričaj da me znaš.
Dušu otvaram
samo svojoj duši i riječi
a mnogo je toga
još neizrečenog. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net