Osmanović, Hanifa


 

 

32. Inat

 

Nepravda mi dušu
jede, grize.
Nikako da me nestane.
Što više nepravde
ja sve više
imam duše. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net