Osmanović, Hanifa


 

 

30. Nadjačaj bol

 

Nadjačaj bol
zločestog sudbina čeka.
Sopstvena mržnja
njegove duše tlo.
Tebi umjesto tuge nada
cvjetaće zumbuli.
Neću tugu danas
niti ikad više. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net