Osmanović, Hanifa


 

 

25. Prkos

 

Kada se u sebi rasrdim
na zločeste bilo koje.
Stavljam torbu na lijevo rame
a podlakticu malo savijem
u laktu.
Gest bez riječi.
Odmjerim sasvim zločastim
od šake do lakta
jer sam prkosna
od sna
k'o moja Bosna. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net