Osmanović, Hanifa


 

 

15. Strah

 

Pogled kroz trepavice
da ti pogled ne primjeti.
Godine prošle
strah nestao.
Ponekad glediš kroz trepavice
zbog nezaborava.
Trepavica nema
od suza pootpadale.
Čeka da porastu
a još uvijek plače. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net